Wyniki I etapu rekrutacji

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami I etapu rekrutacji do przedszkola.

Zakwalifikowanie do przedszkola nie jest równoznaczne z przyjęciem do Przedszkola Nr 3 „Bajkowe Zacisze”

Ogłoszenie o przyjęciu lub nie przyjęciu dzieci do przedszkola nastąpi 16 kwietnia 2018r.

Rekrutacja