Nowy Tomyśl, dnia 15.02.2019r.

 

OGŁOSZENIE !!!

 

Proszę o odbiór deklaracji dla dzieci, które będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2019/2020

Druki posiadają nauczycielki w oddziałach.

Proszę o zwrot deklaracji do 28 lutego 2019 r. również u nauczycielek w oddziałach.

 

Od 1 marca 2019 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020

Druki będzie można pobierać u Pani intendent

(pokój nr 12) lub na stronie internetowej przedszkola

 http://bajkowezaciszent.pl/aktualnosci/rekrutacja/

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie

od 01.03. do 29.03.2018 r. do godz. 15:00

 

Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 23 stycznia 2019 r.

obrazuje cały przebieg postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych dla których gmina Nowy Tomyśl jest organem prowadzącym.