Wyniki I etapu rekrutacji

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami I etapu rekrutacji do przedszkola.

Lista dzieci zakwalifikowanych 2019

Zakwalifikowanie do przedszkola nie jest równoznaczne z przyjęciem do Przedszkola Nr 3 „Bajkowe Zacisze”.

Zgodnie z terminami wskazanymi Zarządzeniem Nr 38/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla

do 10 maja 2019 r. rodzice powinni potwierdzić wolę przyjęcia kandydata do przedszkola pisemnie lub telefonicznie.

Ogłoszenie o przyjęciu lub nie przyjęciu dzieci do przedszkola nastąpi 14 maja 2019 r.