Ubezpieczenie grupowe dzieci

Ubezpieczenie grupowe dzieci

od NNW przez InterRisk

obejmuje okres

1.10.2019 – 30.09.2020.

Płatność u p. Bogusi (pokój nr 12) do

18 października 2018 r.

 

Składka roczna wynosi 37,00 zł.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia otrzymają Państwo po uiszczeniu składki.