Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”

 

Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle jest organizatorem Międzynarodowego Projektu Czytelniczego dla przedszkoli, zainspirowanego kampanią „Cała Polska czyta dzieciom” oraz książką Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej Wychowanie przez czytanie.

Celem głównym projektu jest promowanie regularnego czytania bajek i baśni jako sposobu wspierania rozwoju psychicznego dzieci przedszkolnych, jak również kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec osób z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:

– upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci

– kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

– przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych

– wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa)

– rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia

– wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka

– kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych

– przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi,

którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.

Projekt będzie realizowany w grupach „Ekoludki” i „Przyrodnicy” od października 2019 do maja 2020.