Konieczność przestrzegania procedur związanych z COVID 19