Zysk z zabawy karnawałowe

Drodzy Rodzice!!!

Zysk z Zabawy Karnawałowej to kwota 12740 zł.

Wszystkim osobom zaangażowaniem w jej organizację, szczególnie sponsorom – Rodzicom za przekazywanie nagród rzeczowych.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Dyrektor oraz Rada Rodziców naszego Przedszkola