Opłaty

Uwaga Rodzice!!!

Informujemy, że dzienna stawka żywieniowa dla dzieci wynosi 5,00 zł  oraz 1,00 zł/1 godz. świadczenia usługi zgodnie z deklaracją: 

  • wyżywienie : ilość dni w miesiącu x 5 zł
  • świadczenie usługi: ilość dni w miesiącu x ilość deklarowanych godzin

Należność za  Przedszkole  należy  regulować do 15 –ego każdego miesiąca.

Numery konta na który wpłacamy należność za przedszkole Bank PKO BP O/ Nowy Tomyśl –

żywienie: 19 1020 4144 0000 6902 0206 0408

usługa: 24 1020 4144 0000 6202 0207 7733

 

Uprzejmie prosimy  Rodziców dokonujących wpłaty za Przedszkole, aby podać:

imię i nazwisko dziecka, 

numer ewidencyjny dziecka,

numer przedszkola oraz za jaki miesiąc wpłata.