Rekrutacja

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o zapoznanie się z Informatorem dot. Rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny  2020/2021

Informator dla rodziców 2020-2021

 Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego Nabór Nowy Tomyśl.

Po zarejestrowaniu  kandydata w systemie Nabór Nowy Tomyśl,  należy złożyć w  przedszkolu wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) godz. 7.30-15.30 w pokoju nr 12.

 

1. Oświadczenie – rodzina wielodzietna

2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

3. Oświadczenie o zatrudnieniu

4. Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo

5. Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego w gminie Nowy Tomyśl

 6. Oświadczenie o szczepieniach 

7. Oświadczenie o braku przyjęcia w roku poprzednim

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 224/2020 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowanie uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, dla których gmina Nowy Tomyśl jest organem prowadzącym

Zarządzenie Burmistrza.224-2020 harmonogram rekrutacji

oraz z Uchwałą nr XIX/226/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowy Tomyśl na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie kryteriów rekrutacji

 

Elektroniczny nabór do Przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie

od 3 lutego do 2 marca 2020 r.

na stronie internetowej

Nabór Nowy Tomyśl

 

Jak wypełnić DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021?

W celu wypełnienia deklaracji należy wykonać następujące czynności:

  1. Udajemy się na stronę Nabór Nowy Tomyśl
  2. Z listy dostępnych naborów wybieramy PRZEDSZKOLE.
  3. Z górnego menu wybieramy opcję Wypełnij podanie, następnie z menu poniżej ponownie Wypełnij podanie.
  4. Wypełniamy dane w formularzu.
  5. W kolejnym kroku w menu z prawej strony klikamy na przycisk Zapisz.
  6. Wybieramy placówkę do której chcesz złożyć deklarację.
  7. W kolejnym kroku w zakładce Zakończ klikamy na przycisk Zapisz.
  8. Pobieramy deklarację poprzez kliknięcie na odnośnik Pobierz deklarację.

Dokument należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu.