Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 38/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowanie uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, dla których gmina Nowy Tomyśl jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Burmistrza

 

Lista dzieci zakwalifikowanych 2019

Zakwalifikowanie do przedszkola nie jest równoznaczne z przyjęciem do Przedszkola Nr 3 „Bajkowe Zacisze”.

Zgodnie z terminami wskazanymi Zarządzeniem Nr 38/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla

do 10 maja 2019 r. rodzice powinni potwierdzić wolę przyjęcia kandydata do przedszkola pisemnie lub telefonicznie.

Ogłoszenie o przyjęciu lub nie przyjęciu dzieci do przedszkola nastąpi 14 maja 2019 r.