Specjaliści

Pracownicy przedszkola to wysoko wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna wspomagana przez personel pomocniczy. W systematyczny i ciągły sposób rozwijają własną aktywność zawodową. Corocznie biorą udział w wielu kursach doskonalących i wprowadzają nowatorskie metody pracy. Nauczyciele posiadają przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi prowadzą:

mgr Agnieszka Kaleta – logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog

mgr Weronika Adamska – oligofrenopedagog

mgr Anna Woźniak – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, surdopedagog

mgr Agata Gołda – oligofrenopedagog, surdopedagog

mgr Paulina Krawiec – oligofrenopedagog

mgr Justyna Pilarczyk – oligofrenopedagog

mgr Izabela Tarach – Pełka – psycholog

mgr Natalia Konopacka – fizjoterapeuta.