Rada Rodziców

PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca Monika Adamczyk

Z – ca przewodniczącej  Krystian Kuśnierek

Sekretarz   Magdalena Ceyza

Skarbnik  Barbara Szałek

Członek Katarzyna Pieprzyk

Członek  Maria Kornosz

Członek Anna Ceyza

Członek Tomasz Puchalski

Członek Agata Królik

Członek  Anna Sobera

KOMISJA  REWIZYJNA

Przewodnicząca Weronika Laufer

Członek Natalia Rayter

Członek  Izabela Bambecka

Członek Małgorzata Chmiel

Członek Łukasz Dorocinkowski

Członek Monika Miesiąc

Członek Paulina Gnitecka


<<<< tu tresc >>>