Zajęcia dodatkowe

Zajęcia rytmiczne prowadzi mgr Karolina Fornalik w poniedziałki:

12.30-13.00  „Przyrodnicy”

13.00-13.30 „Ekoludki”

13.30-14.00 „Podróżnicy”

14.00-14.30 „Malarze”

14.30-15.00 „Krasnale”

15.00-15.30 „Muzykanci”

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi mgr Magdalena Strzelińska

 

„W pracy stosuję metody aktywizujące i angażujące dzieci do nauki poprzez ruch, taniec, zabawę i śpiew. Wykorzystuję przedmioty z życia codziennego jako pomoce dydaktyczne. Dbam, aby zajęcia były urozmaicone i atrakcyjne, a dzieci uśmiechnięte i zaangażowane.”

Wtorek:

7.30 – 8.00  „Ekoludki”„

8.00 – 8.30 Muzykanci”  

8.30 – 9.00 „Podróżnicy”

9.00 – 9.30 „Przyrodnicy”

9.30- 10.00 „Malarze”

10.00- 10.30  „Krasnale”

Środa:

12.30 – 13.00  „Podróżnicy”

13.00 – 13.30 „Ekoludki”

13.30-14.00 „Przyrodnicy”

14.00 – 14.30 „Malarze”

14.30- 15.00 „Muzykanci”

15.00- 15.30  „Krasnale”

 

Zajęcia religii

Zajęcia religii z dziećmi prowadzi Pani Dyrektor mgr Anna Wojcieszak.

W grupach dzieci 5 i 6 – letnich zajęcia trwają 30 min.

W grupach dzieci 3 i 4 – letnich zajęcia trwają 15  min. (dodatkowe 15 min. to zajęcia wychowania przedszkolnego).

Czwartek:

9.30 – 10.00 „Ekoludki”

10.00 – 10.30 „Krasnale”

10.30 – 11.00 „Przyrodnicy”

11.00 – 11.30 „Podróżnicy”

11.30 – 12.00 „Malarze”

12.30 -13.00 „Muzykanci”

 Piątek:

9.30 – 10.00 „Podróżnicy”

10.00 – 10.30 „Ekoludki”

10.30 – 11.00 „Przyrodnicy”

11.00 – 11.30 „Krasnale”

11.30 – 12.00 „Muzykanci”

12.30 -13.00 „Malarze”

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej
i przybliżenie im Osoby Pana Boga jako stwórcy świata i życia tak, aby stał się On dla nich Przyjacielem.

W naszym Przedszkolu realizowany jest Program nauczania  religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach Wydawnictwo WAM Kraków 2010

Zajęcia religii pomagają rozwijać wiarę dzieci i budują fundament dla ich przyszłej religijności poprzez wspólną rozmowę z Bogiem, wspólny śpiew, a także tworzenie dobrych nawyków w kontaktach z innymi ludźmi. Są formą pomocy rodzicom w religijnym wychowaniu dzieci. Proces wychowania religijnego dzieci w wieku przedszkolnym bazuje głównie na osobowości i dojrzałości religijnej rodziców, opiekunów, dziadków, rodziców chrzestnych i osób najbliższych dziecku w wieku przedszkolnym.

Zajęcia religii w przedszkolu prowadzone są w formie zabawy. Podczas zajęć stosowane są różne metody pracy z małym dzieckiem tj.: piosenka, zabawa, taniec, prezentacja multimedialna, teledysk, gra dydaktyczna, puzzle, inscenizacje, opowiadanie, uzupełnianie ilustracji rysunkami, naklejkami lub prostymi elementami do wycięcia, a także rysunek spontaniczny. Zabawy i twórczość dzieci, prowokujące aktywne słuchanie tworzą atmosferę sprzyjającą budzeniu się zażyłości dzieci z Jezusem, któremu zależy na dziecku.

Na religii promowana jest również postawa przedszkolaka, jako człowieka prawego, życzliwego i otwartego na ludzi.

 Wychowanie chrześcijańskie to wychowanie do miłości do wartości, które Jezus pokazuje w Ewangelii. W trakcie zajęć dostrzegam, jak dzieci nawiązują i zacieśniają relacje z Bogiem. Chcę, aby religia stała się dla dzieci radosnym wyczekiwanym spotkaniem i rozbudzała w nich chęć jeszcze większego poznania Boga.

Zajęcia logopedyczne prowadzi logopeda, neurologopeda mgr Agnieszka Kaleta.

Serdecznie zapraszamy Rodziców do uczestnictwa w terapii razem z dzieckiem.

We wrześniu logopeda przeprowadza badania przesiewowe oraz diagnozy logopedyczne KOLD.

Logopeda pracuje w naszym przedszkolu:

Poniedziałek 7.30- 12.30

Wtorek 7.30- 13.00

Środa 9.30- 12.30

Czwartek 9.30-13.00

Piątek 7.30- 12.30

Terapię psychologiczną prowadzi mgr Izabela Taracha – Pełka

Poniedziałek 7.30-11.30

Środa 7.30-12.30

Fizjoterapię prowadzi mgr Natalia Konopacka

Poniedziałek 11.30-14.00

Wtorek 11.00-13.30

Czwartek 11.00-13.30