Opłaty

Uwaga Rodzice!!!

Informujemy, że dzienna stawka żywieniowa dla dzieci wynosi 6,00 zł  oraz 1,00 zł/1 godz. świadczenia usługi zgodnie z deklaracją: 

  • wyżywienie : ilość dni w miesiącu x 6 zł
  • świadczenie usługi: ilość dni w miesiącu x ilość deklarowanych godzin

Należność za  Przedszkole  należy  regulować do 15 –ego każdego miesiąca.

Należność za przedszkole wpłacamy na indywidualne numery konta dla każdego dziecka osobne na wyżywienie i na godziny w Bank PKO BP O/ Nowy Tomyśl  

 

Uprzejmie prosimy  Rodziców dokonujących wpłaty za Przedszkole, aby podać:

imię i nazwisko dziecka, 

numer przedszkola oraz za jaki miesiąc wpłata.