Rada Rodziców

PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

w roku szkolnym 2020/21

 

Przewodniczący Miłosz Wałęsa
Z – ca przewodniczącego Malwina Paszke
Sekretarz Monika Miesiąc
Skarbnik Bożena Smaruń
Członek Anna Ceyza
Członek

Tomasz Puchalski

 KOMISJA  REWIZYJNA

Przewodnicząca Weronika Laufer
Z-pca przewodniczącej Paulina Gnitecka
Członek Sylwia Kucz
Członek Ramona Szymaniak

 

Konto Rady Rodziców

97 1090 1388 0000 0001 1999 9501

 


<<<< tu tresc >>>