Historia

 

Nasze Przedszkole powstało w roku 1975. Było to przedszkole dwuoddziałowe dla 60 dzieci. Te dwa oddziały powstały z sali konferencyjnej znajdującej się przy restauracji „Zacisze” – stąd nazwa Przedszkola. Od 1980 roku rozpoczęła się rozbudowa przedszkola. Co roku przybywał jeden oddział dobudowywany przez zakład opiekuńczy: „Gminną  Spółdzielnię Samopomoc Chłopska”, której prezesem był wówczas Henryk Maćkowiak. Za wkład w rozwój oświaty otrzymał on od przedszkola i dzieci Order Uśmiechu.

 

W 10 lat po otwarciu przedszkola liczyło ono 7 oddziałów i uczęszczało do niego 195 dzieci. W ramach tych 7 oddziałów dwa, przeznaczone dla dzieci 6- letnich, mieściły się w Liceum Ogólnokształcącym, a następnie w bloku Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. W latach 1988/89 i 1989/90 w przedszkolu funkcjonowało aż 8 oddziałów.

 

Od początku powstania placówki aż do roku 1990 jej dyrektorem była pani Wiesława Spychała, wicedyrektorem była pani Genowefa Maszewska. We wrześniu 1990 roku stanowisko dyrektora objęła pani Barbara Tratwal, natomiast funkcję wicedyrektora pełniła pani Krystyna Baran.

 

Obecnym dyrektorem Przedszkola „Bajkowe Zacisze” jest mgr Anna Wojcieszak, które objęła to stanowisko we wrześniu 1999 roku.To z jej inicjatywy powstał w 2001 roku pierwszy w powiecie nowotomyskim oddział integracyjny. Grupa integracyjna pozwala dzieciom zdrowym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczyć się bawić i poznawać siebie nawzajem. W 2015 roku powstała druga grupa integracyjna, umożliwia ona kolejnej grupie dzieci niepełnosprawnych cieszenie się życiem przedszkolaka w gronie rówieśników.

 

Przedszkole stara się cały czas wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców. Dysponujemy szeroką gamą zajęć dodatkowych, organizujemy liczne wycieczki i wyjazdy, prowadzimy zajęcia terapeutyczne oraz logopedyczne. Staramy się wspierać rozwój wszystkich dzieci w zależności do ich potrzeb i możliwości rozwojowych. Naszym nadrzędnym celem jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz do umiejętnego w niej funkcjonowania. Chcemy wspólnie z rodzicami wychować  odważne, samodzielne i zadowolone przedszkolaki.