Zajęcia dodatkowe

Z uwagi na obostrzenia związanane z COVID-19, w tym roku szkolnym zajęcia z rytmiki nie odbywają się.

 

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi mgr Magdalena Strzelińska

 

„W pracy stosuję metody aktywizujące i angażujące dzieci do nauki poprzez ruch, taniec, zabawę i śpiew. Wykorzystuję przedmioty z życia codziennego jako pomoce dydaktyczne. Dbam, aby zajęcia były urozmaicone i atrakcyjne, a dzieci uśmiechnięte i zaangażowane.”

Wtorek:

7.30 – 8.00  „Przyrodnicy” 

8.00 – 8.30 „Podróżnicy”

8.30 – 9.00 „Muzykanci” 

9.00 – 9.30 „Ekoludki”

9.30- 10.00 „Krasnale” 

10.00- 10.30  „Malarze”

 

Zajęcia religii

Zajęcia religii z dziećmi prowadzi Pani Dyrektor mgr Anna Wojcieszak.

W grupach dzieci 5 i 6 – letnich zajęcia trwają 30 min.

W grupach dzieci 3 i 4 – letnich zajęcia trwają 15  min. (dodatkowe 15 min. to zajęcia wychowania przedszkolnego).

Czwartek:

9.30 – 10.00 „Ekoludki”

10.00 – 10.30 „Przyrodnicy” 

10.30 – 11.00 „Muzykanci”

11.00 – 11.30 „Podróżnicy”

11.30 – 12.00 „Krasnale”

13.00 – 13.30 „Malarze”

 Piątek:

9.30 – 10.00 „Przyrodnicy” 

10.00 – 10.30 „Podróżnicy” 

10.30 – 11.00 „Ekoludki”

11.00 – 11.30 „Krasnale”

11.30 – 12.00 „Muzykanci”

13.00 – 13.30 „Malarze”

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej
i przybliżenie im Osoby Pana Boga jako stwórcy świata i życia tak, aby stał się On dla nich Przyjacielem.

W naszym Przedszkolu realizowany jest Program nauczania  religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach Wydawnictwo WAM Kraków 2010

Zajęcia religii pomagają rozwijać wiarę dzieci i budują fundament dla ich przyszłej religijności poprzez wspólną rozmowę z Bogiem, wspólny śpiew, a także tworzenie dobrych nawyków w kontaktach z innymi ludźmi. Są formą pomocy rodzicom w religijnym wychowaniu dzieci. Proces wychowania religijnego dzieci w wieku przedszkolnym bazuje głównie na osobowości i dojrzałości religijnej rodziców, opiekunów, dziadków, rodziców chrzestnych i osób najbliższych dziecku w wieku przedszkolnym.

Zajęcia religii w przedszkolu prowadzone są w formie zabawy. Podczas zajęć stosowane są różne metody pracy z małym dzieckiem tj.: piosenka, zabawa, taniec, prezentacja multimedialna, teledysk, gra dydaktyczna, puzzle, inscenizacje, opowiadanie, uzupełnianie ilustracji rysunkami, naklejkami lub prostymi elementami do wycięcia, a także rysunek spontaniczny. Zabawy i twórczość dzieci, prowokujące aktywne słuchanie tworzą atmosferę sprzyjającą budzeniu się zażyłości dzieci z Jezusem, któremu zależy na dziecku.

Na religii promowana jest również postawa przedszkolaka, jako człowieka prawego, życzliwego i otwartego na ludzi.

 Wychowanie chrześcijańskie to wychowanie do miłości do wartości, które Jezus pokazuje w Ewangelii. W trakcie zajęć dostrzegam, jak dzieci nawiązują i zacieśniają relacje z Bogiem. Chcę, aby religia stała się dla dzieci radosnym wyczekiwanym spotkaniem i rozbudzała w nich chęć jeszcze większego poznania Boga.

Zajęcia logopedyczne prowadzi logopeda, neurologopeda mgr Agnieszka Kaleta.

Serdecznie zapraszamy Rodziców do uczestnictwa w terapii razem z dzieckiem.

We wrześniu logopeda przeprowadza badania przesiewowe oraz diagnozy logopedyczne KOLD.

Logopeda pracuje w naszym przedszkolu:

Poniedziałek 8.30- 12.30

Wtorek 7.30- 12.45

Środa 9.30- 13.00

Czwartek 7.30-11.45

Piątek 7.30- 10.30

Terapię psychologiczną prowadzi mgr Izabela Taracha – Pełka

Poniedziałek 7.30-10.30

Środa 7.30-10.30

Fizjoterapię prowadzi mgr Natalia Konopacka

Poniedziałek 12.00 – 14.30

Czwartek 8.00-11.30