Rekrutacja

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o zapoznanie się z Informatorem dot. Rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny  2021/2022

Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego Nabór Nowy Tomyśl.

Po zarejestrowaniu  kandydata w systemie Nabór Nowy Tomyśl,  należy złożyć w  przedszkolu wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) godz. 8.00-14.00 u Pani Intendent Leonardy Nowak

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 423/2021 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniający do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyśl

oraz z Uchwałą nr XIX/226/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowy Tomyśl na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia