Kadra

mgr Anna Wojcieszak

mgr Anna Wojcieszak

Dyrektor

Nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego, obecnie katecheta; od 1999 r. pełni funkcję dyrektora Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyślu; bardzo zaangażowana w dokonywaniu zmian funkcjonowania oraz polepszania warunków pobytu dzieci w przedszkolu. oraz organizacji kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnościami; praca z dziećmi to jej pasja, w kontaktach z nimi odnajduje radość, piękno, prawdę i codzienny optymizm;
Jest mamą czwórki dzieci. Wolny czas spędza z rodziną lub przyjaciółmi. Lubi pracę w ogrodzie, odpoczynek na działce z dobrą książką oraz aktywny wypoczynek poznając urokliwe miejsca naszej ojczyzny.

mgr Weronika Adamska

mgr Weronika Adamska

Nauczyciel wspomagający

Nauczyciel kontraktowy; absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych o specjalności oligofrenopedagogika. Uczestniczka kursów i warsztatów plastycznych, muzycznych i dydaktycznych oraz kursów z zakresu pedagogiki zabawy KLANZA. W wolnym czasie uwielbia czytać książki i jeździć na rowerze.

mgr Natalia Cech

mgr Natalia Cech

Nauczyciel wychowania przeszkolnego

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka studiów wyższych na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz Praca z Osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiada certyfikat Animatora zabaw dziecięcych oraz ukończyła szkolenia z zakresy pedagogiki zabawy KLANZA, improwizacji tanecznych, muzykoterapii, a także ukończyła szkolenie dotyczące systemu wspierania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

mgr Karolina Fornalik

mgr Karolina Fornalik

Nauczyciel rytmiki

Nauczyciel mianowany, absolwentka Szkoły Muzycznej II st. im. F.Chopina w Poznaniu w klasie rytmiki. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki. Uczestniczka wielu kursów z zakresu komunikacji językowej. Łączy wiedzę polonistyczną i muzyczną w pracy z młodszymi dziećmi. Zawodowo związana ze szkołą podstawową i przedszkolem.
Pasjonatka literatury i muzyki. Uwielbia sport, zwłaszcza jazdę konną, pływanie i bieganie. W wolnych chwilach lubi wędrować po górach.

mgr Paula Frąckowiak

mgr Paula Frąckowiak

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel mianowany, absolwentka studiów wyższych na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Ukończyła szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy oraz wykorzystania elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Uczestniczka wielu warsztatów muzycznych i plastycznych.
Z przedszkolem związana od 2011 r.
W wolnym czasie czyta książki i jeździ na wycieczki rowerowe.

mgr Julia Geneja-Czaban

mgr Julia Geneja-Czaban

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka studiów pedagogicznych o specjalnościach: edukacja elementarna z terapią oraz wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.
Uczestniczka wielu kursów z zakresu pedagogiki zabawy oraz metod pracy z dziećmi z trudnościami i zaburzeniami rozwoju.
Prowadzi zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metodą Kinezjologii Edukacyjnej wg Paula E. Dennisona oraz Szkolny Program Interwencyjny wg Programu Integracji Odruchów Sally Goddard Blythe INPP-Chester. Związana z przedszkolem od 2001 r.
Prywatnie miłośniczka zdrowej i ekologicznej kuchni, eko-ogrodniczka. Lubi jazz, rock i blues’a, pływanie oraz jazdę na rowerze.

mgr Agata Gołda

mgr Agata Gołda

nauczyciel wspomagający

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka studiów teologicznych o specjalności dialog społeczny oraz podyplomowych studiów pedagogicznych w zakresie edukacji przedszkolnej. Oligofrenopedagog i surdopedagog. Mama dwójki dzieci. Kocha gotowanie i podróże.

mgr Agnieszka Kaleta

mgr Agnieszka Kaleta

logopeda, neurologopeda

Nauczyciel dyplomowanyy; logopeda, neurologopeda, absolwentka studiów politologicznych oraz podyplomowych studiów pedagogicznych z zakresu wychowania przedszkolnego i oligofrenopedagogiki.
Terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS oraz metody Neuroflow. Ukończyła certyfikowane szkolenia oraz prowadzi zajęcia z wykorzystaniem Terapii NeuroTaktylnej, Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metodą Kinezjologii Edukacyjnej wg Paula E. Dennisona, Metodą Krakowską, Odimienną Metodą Nauki Czytania dr I. Majchrzak; ukończyła I stopień Programu Rozwoju Komunikacji Makaton (alternatywne sposoby porozumiewania się), diagnosta KOLD (Karta Oceny Logopedycznej Dziecka), ukończyła Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, uczestniczka wielu kursów pedagogiki zabawy, konferencji naukowych i szkoleń związanych z tematami zaburzeń mowy i budowania systemów komunikowania się.
Związana z przedszkolem od 2001 r. W "Bajkowym Zaciszu" od 2015 r.
Wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.
W wolnym czasie czyta książki, rozwiązuje łamigłówki logiczne, lubi odpoczynek na świeżym powietrzu.

mgr Paulina Krawiec

mgr Paulina Krawiec

nauczyciel wspomagający

Nauczyciel mianowany, absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne, od 2015 r. logopeda. W tym roku ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Posiada certyfikat Animatora zabaw dziecięcych oraz ukończyła kursy z zakresu zabaw muzycznych, matematycznych, plastycznych. Prywatnie mama dwójki dzieci. W wolnym czasie jeździ rowerem, lubi czytać książki historyczne.

mgr Magdalenia Kubiak

mgr Magdalenia Kubiak

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel mianowany, absolwentka studiów ekonomicznych oraz pedagogicznych: Pedagogika Opiekuńcza, Wychowawcza i Praca Socjalna oraz Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
Ukończyła szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy KLANZA, aktywnego słuchania muzyki metodą Batii Strauss, elementów metody Orffa i Labana w przedszkolu, elementów Metody Dobrego Startu, metody projektu, edukacji matematycznej według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej, warsztaty plastyczne, sztuki origami. Posiada kwalifikacje kierownika wycieczek. Uczestniczka szkoleń i konferencji metodycznych.
Z przedszkolem związana od 2009 r.
Lubi podróże, filmy i książki.

 Karolina Nowaczyk

Karolina Nowaczyk

Nauczyciel wspomagający
mgr Anna Pawelec

mgr Anna Pawelec

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel mianowany; absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Uczestniczka kursu z zakresu technik terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz wielu kursów z zakresu pedagogiki zabawy KLANZA, warsztatów plastycznych.
Z przedszkolem związana 2012 r.
Pasjonatka dobrego kina i muzyki, w wolnym czasie uprawia sport.

mgr Justyna Pilarczyk

mgr Justyna Pilarczyk

nauczyciel wspomagający

Nauczyciel mianowany, absolwentka Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogiki, Nowoczesnych, alternatywnych metod psychopedagogicznych, Wiedzy o społeczeństwie oraz Edukacji dla bezpieczeństwa; ukończyła kurs kwalifikacyjny Surdopedagogiki, Terapii Pedagogicznej, Kurs terapii ręki I i II stopnia, Makaton I stopień, a także szkolenia z zakresu Metody werbo-tonalna, Metody Dobrego Startu, Kinezjologii Edukacyjnej, Choreoterapii oraz liczne warsztaty KLANZY i logorytmiczne.

mgr Grażyna Piotrowsaka

mgr Grażyna Piotrowsaka

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne.
Ukończyła szkolenie z zakresu ,,Glottodydaktyka- nauka czytania i pisania według prof. Bronisława Rocławskiego", edukacji matematycznej według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej oraz wiele kursów z pedagogiki zabawy KLANZA, aktywnego słuchania muzyki metodą Batii Strauss i warsztatów plastycznych. Posiada kwalifikacje kierownika wycieczek.
Związana z przedszkolem od 1997 roku.
W wolnym czasie chętnie spaceruje , słucha muzyki i rozwiązuje krzyżówki.

mgr Elżbieta Podlaszewska-Cybal

mgr Elżbieta Podlaszewska-Cybal

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalnościach: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i hospicyjna oraz Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki.
Uczestniczka wielu kursów z zakresu pedagogiki zabawy” Klanza”, sztuki origami, warsztatów muzycznych i plastycznych oraz metod wsparcia rozwoju i pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiada kwalifikacje kierownika wycieczek szkolnych oraz uprawnienia do wykorzystywania narzędzia Karty Oceny Zachowania i Emocji do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do 16. roku życia. Ukończyła Kurs Pierwszej Pomocy. Często uczestniczy w konferencjach naukowych związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Wykładowca na uczelni wyższej.
W wolnych chwilach uwielbia gotować i piec ciasta dla przyjaciół oraz czytać książki i słuchać dobrej muzyki. Jej wielką pasją jest praca w przydomowym ogrodzie. Lubi też jeździć na rowerze i śpiewać, od 20 lat związana jest z chórem „Melodia” z Borui Kościelnej.

mgr Magdalena Strzelińska

mgr Magdalena Strzelińska

Nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Muzyki z Pedagogiką Opiekuńczo-wychowawczą UAM.

Bajkowym Zaciszu jako nauczycielka języka angielskiego od 2014 r.

Anna Święcicka

Anna Święcicka

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Izabela Taracha – Pełka

mgr Izabela Taracha – Pełka

Psycholog

Nauczyciel dyplomowany. Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej - terapia pedagogiczna oraz Doradztwa Zawodowego. Ukończyła kurs psychoterapii systemowej dzieci i młodzieży, Kurs podstawowy i zaawansowany z zakresie psychoterapii systemowej, indywidualnej i rodzinnej. Systematycznie doskonali swoje umiejętności na kursach i szkoleniach w zakresie psychoterapii oraz pedagogiki specjalnej. Pracuje pod stałą superwizją. Posiada 17 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Grażyna Tunak

Grażyna Tunak

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel mianowany, absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
Ukończyła szkolenie z zakresu edukacji matematycznej według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej oraz wiele kursów z pedagogiki zabawy KLANZA, aktywnego słuchania muzyki metodą Batii Strauss, wiele warsztatów plastycznych i origami.
Miłośniczka literatury współczesnej.

mgr Agata Wilkoszarska

mgr Agata Wilkoszarska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel mianowany, absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.
Uczestniczka kursów z zakresu kierowania placówką wypoczynku dzieci i młodzieży, aktywnego słuchania muzyki metodą Batii Strauss oraz wielu kursów pedagogiki zabawy „Klanza”.
Posiada kwalifikacje Kierownika wycieczek szkolnych.
Z przedszkolem związana od 2000 r.
Pasjonatka sportu, zdrowego trybu życia oraz literatury.

mgr Sylwia Woźna

mgr Sylwia Woźna

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel mianowany, absolwentka studiów pedagogicznych, o specjalnościach: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz edukacja elementarna i terapia pedagogiczna.
Uczestniczka wielu kursów z pedagogiki zabawy, warsztatów z edukacji matematycznej najmłodszych z wykorzystaniem koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej oraz aktywnego słuchania muzyki metodą Batii Strauss, kursy zakresu sztuki origami.
Z przedszkolem związana od 2014 r.

mgr Anna Woźniak

mgr Anna Woźniak

nauczyciel wspomogający

Nauczyciel mianowany, absolwentka studiów o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogiki, Nowoczesnych i alternatywnych metod psycho-pedagogicznych oraz zarządzanie oświatą.
Uczestniczka Kursu kwalifikacyjnego z surdopedagogiki, Programu Rozwoju Komunikacji Makaton (alternatywne sposoby porozumiewania się) I i II stopienia oraz wielu kursów pedagogiki zabawy.
Wykładowca na uczelni wyższej.
Prowadzi zajęcia metoda Kinezjologii Edukacyjnej wg Paula E. Dennisona.
Związana z przedszkolem od 2006r.
Prywatnie miłośniczka pieszych wędrówek po najciekawszych zakątkach Polski.

Personel obsługowy

Personel obsługowy

Bardzo cenimy nasze panie woźne. O czystość sal, łazienek i nas samych dbają panie:
Monika Kucharska,
Marta Szmaj,
Agata Wiśniewska,
Aleksandra Nowak,
Aneta Oleszek,
Beata Maciejewska.

Higienistka

Higienistka

Katarzyna Szuba

Pomoc nauczyciela

Pomoc nauczyciela

Klaudia Ciuka
Mirosława Pigla

Leonardaa Nowak

Intendent

Pani Lonia zajmuje się tworzeniem jadłospisów, zaopatrzeniem i naliczaniem opłat.

Personel kuchenny

Personel kuchenny

Pani Bogusia Trochimowicz zajmuje się tworzeniem jadłospisów, zaopatrzeniem i naliczaniem opłat.
O nasze brzuszki dbają:
Teresa Nowak - Szef Kuchni
Ewa Szczypta - pomoc kuchenna
Ania Nowak - pomoc kuchenna