Bez kategorii

Rekrutacja – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

Drodzy Rodzice!!! Informujemy, iż na tablicy ogłoszeniowej w naszym przedszkolu zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wynik rekrutacji można sprawdzić na indywidualnym koncie dziecka, utworzonym podczas wypełniania wniosku. Zgodnie z terminarzem dalszego postępowanie rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie/zobowiązani są osobiście zalogować się na indywidulanym koncie dziecka i tam potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok…

Read More

„Akcja – gra” – dziękujemy

Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie w „Akcję – gra”. Książki i gry dla dorosłych zostały przekazane niepełnosprawnym podopiecznym Stowarzyszenia „Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku. Fanty dla najmłodszych, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, umilą czas dzieciom umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, przekazanych. Serdecznie dziękujemy.

Read More

Rekrutacja na wolne miejsca w naszym przedszkolu

Drodzy Rodzice! Od 1 marca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja na wolne miejsca w naszym przedszkolu. Szczegółowe informacje oraz harmonogram rekrutacji znają Państwo w zakładce „Rekrutacja”

Read More