Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 100 zł.

 

Płatność u p. Bogusi (pokój nr 12)w dwóch ratach (50 zł):

I rata do 30.11.2019 r.

II rata do 31.03.2020 r.

 

lub przelewem na Konto Rady Rodziców

 

97 1090 1388 0000 0001 1999 9501

(w tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy).