Rekrutacja do przedszkola

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o zapoznanie się z Informatorem dot. Rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny  2020/2021

Informator dla rodziców 2020-2021

 Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego Nabór Nowy Tomyśl.

Po zarejestrowaniu  kandydata w systemie Nabór Nowy Tomyśl,  należy złożyć w przedszkolu wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) w godz. 7.30-15.30 w pokoju nr 12.

 

1. Oświadczenie – rodzina wielodzietna

2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

3. Oświadczenie o zatrudnieniu

4. Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo

5. Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego w gminie Nowy Tomyśl

 6. Oświadczenie o szczepieniach 

7. Oświadczenie o braku przyjęcia w roku poprzednim

 

Szczegółowe informacje: Rekrutacja