Kończąca się rekrutacja do przedszkola

Drodzy Państwo,
Istnieje możliwość przesłania skanów podpisanych wniosków, oświadczeń i załączników na adres e-mail bajkowezacisze@gmail.com
lub dostarczenia osobiście do przedszkola w poniedziałek 23 marca 2020 r. do godz. 9:00.