Organizacja pracy przedszkola w czasie wakacji

Nowy Tomyśl, dnia 15.06. 2020r.

 INFORMACJA DO RODZICÓW

  

Pragnę poinformować, iż w okresie wakacyjnym tj. od 29 czerwca do 31 sierpnia w czasie dalej trwającej epidemii organizujemy opiekę przedszkolną dla maksymalnie dwóch grup po 16-ro dzieci w warunkach reżimu sanitarnego.

Z uwagi na konieczność wykonania w naszym przedszkolu robót budowlanych, realizacji wskazań technicznych zawartych w Postanowieniach Straży Pożarnej jesteśmy zmuszeni do zorganizowania dzieciom opieki w innej placówce – Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyślu.

Nowe zgłoszenia na wolne miejsca tylko na podstawie wniosku o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii, który znajduje się na stronie internetowej przedszkola.

http://bajkowezaciszent.pl/praca-przedszkola-w-czasie-epidemii/

Zgłoszenia nowych dzieci, które obecnie nie uczęszczają do przedszkola przyjmujemy

od 15 do 19 czerwca do godz. 15:00 drogą elektroniczną lub do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku przedszkola.

Proszę dopisać na wniosku termin konieczności zorganizowania opieki przedszkolnej dla Państwa dziecka.

Organizacja pracy przedszkola w czasie wakacji

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyślu

Anna Wojcieszak