Rekrutacja – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

Drodzy Rodzice!!!

Informujemy, iż na tablicy ogłoszeniowej w naszym przedszkolu zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Wynik rekrutacji można sprawdzić na indywidualnym koncie dziecka, utworzonym podczas wypełniania wniosku.

Zgodnie z terminarzem dalszego postępowanie rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie/zobowiązani są osobiście zalogować się na indywidulanym koncie dziecka i tam potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 do 22.04.2021 r.