Rekrutacja – potwierdzenie woli przyjęcia

Drodzy Rodzice!!!

Informujemy, iż

na tablicy ogłoszeniowej w naszym przedszkolu

oraz na stronie Nabór Nowy Tomyśl

zostały podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

(z uwagi na stan epidemii można uzyskać informację telefoniczną  pn-pt 9.00-13.00).

 

Zgodnie z terminarzem dalszego postępowanie rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie/zobowiązani są

do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

na stronie internetowej Nabór Nowy Tomyśl

do 28.04.2020 r.