Zgłoszenie dziecka do uczęszczania do przedszkola od 6 maja 2020 r.

Drodzy Rodzice,

 Pragnę przekazać informacje dotyczące sposobu zgłoszenia dziecka do uczęszczania do przedszkola od 6 maja br.

Pisemne zgłoszenie kierujemy do dyrektora przedszkola na adres e mail bajkowezacisze@gmail.com

do 4 maja 2020 r. godz. 12:00

Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ: W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organ prowadzący podejmie decyzję o otwarciu lub dalszego zamknięcia przedszkola.